Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Fundacja WOŚP - dane od 1993 r.

Fundacja WOŚP to organizacja pozarządowa, która cieszy się największym zaufaniem społecznym w Polsce. Jej początek sięga roku 1993 i od tego czasu bez wyjątku w każdą, drugą niedzielę stycznia organizuje zbiórkę pieniędzy na ulicach miast Polski, a nawet świata.

Za zebrane w ten sposób pieniądze, WOŚP wspiera szpitale specjalistyczne w całej Polsce i wyposaża je w różnoraki sprzęt, który często ratuje zdrowie i życie. Założycielem WOŚP jest Jurek Owsiak, który stał się ikoną naszych czasów i synonimem pomagania.

Dla naszych Czytelników, stworzyliśmy oś czasu od początku istnienia WOŚP do dzisiaj. Przedstawiamy dokładne statystyki i formę niesionej pomocy – zapraszamy do jej przeanalizowania i wspierania fundacji, która “Gra do końca świata i o jeden dzień dłużej”.

Zebrana kwota (zł) od 1993 r. do 10.01.2019 r. (nie uwzględniono aukcji i wpłat 27. finału WOŚP)
1. FINAŁ WOŚP - 03.01.1993 r.

*kolor czerwony oznacza postęp na osi czasu

Temat przewodni: Choroby serca najmłodszych pacjentów.
Zebrana kwota:  1 535 440,68 USD
Zakupiono: kardiomonitory, inkubatory, defibrylator, pompy strzykawkowe, pulsoksymetry, respiratory, CPAP-y.

2. FINAŁ WOŚP - 02.01.1994 r.

Temat przewodni: Pomoc szpitalom noworodkowym.
Zebrana kwota:  1 930 726,93 USD
Zakupiono: kardiomonitory, inkubatory, pompy, strzykawkowe, pulsoksymetry, respiratory, CPAP-y, stanowiska do resustytacji, lampy do fototerapii,  USG.

3. FINAŁ WOŚP - 08.01.1995 r.

Temat przewodni: Zakup sprzętu dla szpitali onkologicznych.
Zebrana kwota:  2 816 456,36 USD
Zakupiono: kolonofiberoskop pediatryczny, rezonans magnetyczny, analizatory hematologiczne, cytofluometr przepływowy, USG, zestaw do wideotorakoskopii, kardiomonitory, pompy infuzyjne, ultradźwiękowy aspirator chirurgiczny, diatermię chirurgiczną, aparaty do napromieniania, mikroskopy, igły, cewniki, vascuporty.

4. FINAŁ WOŚP - 07.01.1996 r.

Temat przewodni: Ratowanie życia dzieci z wypadków.
Zebrana kwota:  2 543 413,59 USD
Zakupiono: RTG, artroskopy, dermatomy, aparaty do znieczuleń, kołnierze ortopedyczne, łóżka ortopedyczne, stoły ortopedyczne, pompy infuzyjne, pulsoksymetry, deski ortopedyczne, nosze podbierające, uniwersalne unieruchomienia głowy, wiertarki chirurgiczne, piły do gipsu, ssaki elektryczne, laryngoskopy, resuscytatory, aparaty do udzielania pierwszej pomocy, stabilizatory kości, USG, terenowe karetki pogotowia.

5. FINAŁ WOŚP - 05.01.1997 r.

Temat przewodni: Ratowanie dzieci z chorobami serca.
Zebrana kwota:  3 062 067,29 USD
Zakupiono: kardiomonitory, inkubatory, pompy strzykawkowe, defibrylator, respiratory, CPAP-y, EKG, pulsoksymetry, narzędzia chirurgiczne, ssaki.

6. FINAŁ WOŚP - 04.01.1998 r.

Temat przewodni: Ratowanie życia dzieci z wypadków.
Zebrana kwota:  3 543 276,74 USD
Zakupiono: ambulansy wypadkowe, deski ortopedyczne, nosze podbierające, kołnierze pediatryczne, resuscytatory, layngoskopy, uniwersalne systemy unieruchomienia głowy, kardiomonitory,  stoły operacyjne, RTG jezdne, RTG z ramieniem C, wiertarki chirurgiczne z trepanami, łóżka ortopedyczne, pompy infuzyjne, zestawy do stabilizacji zewnętrznej, aparaty do znieczuleń, łóżka rehabilitacyjne, insntrumentarium chirurgiczne, elektrokoagulator śródoperacyjny bipolarny.

7. FINAŁ WOŚP - 10.01.1999 r.

Temat przewodni: Ratowanie życia noworodków.
Zebrana kwota:  4 515 020,82 USD
Zakupiono: inkubatory, RTG jezdne, pulsoksymetry, stanowiska do resuscytacji, aparaty do mikrometod, kardiomonitory.

8. FINAŁ WOŚP - 09.01.2000 r.

Temat przewodni: Ratowanie życia dzieci z chorobami nerek.
Zebrana kwota:  6 089 390,91 USD
Zakupiono: 123 aparaty do automatycznej dializy otrzewnowej, 6 centralnych stacji uzdatniania wody do dializ, 7 pojazdów sanitarnych do przewozu dzieci na dializy, 9 aparatów do plazmaferezy, 14 aparatów do uzdatniania dializatorów, 19 kardiomonitorów nieinwazyjnych, 8 aparatów do badań urodynamicznych, 10 kpl. cystoskopów z wyposażeniem dla dzieci do badań endoskopowych z torem wizyjnym, 30 pomp infuzyjnych, 14 aparatów do hemodializ, 16 aparatów do ciągłego pomiaru ciśnienia krwi ABPM, aparat do cytometrii, 11 utrasonografów dla Dziecięcych Stacji Dializ, 1 ultrasonograf dla kliniki kardiochirurgii dziecięcej – przekazany do Kliniki Kardiochirurgii IP – CZAD urządzenia do operacyjnego leczenia skolioz u dzieci – przekazane do Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie.

9. FINAŁ WOŚP - 07.01.2001 r.

Temat przewodni: Diagnostyka noworodków i niemowląt.
Zebrana kwota:  6 112 642,74 USD
Zakupiono: wysokiej klasy ultrasonografów z kolorowym Dopplerem dla oddziałów Neonatologii – 6 szt., urządzenie do przesiewowych badań słuchu metodą otoemisji akustycznych – 440 szt., kliniczny audiometr impedancyjny – 22 szt., urządzenie do rejestracji otoemisji akustycznych – 42 szt., kliniczny audiometr tonalny – 10 szt., urządzenie do badania słuchowych potencjałów wywołanych – 32 szt., urządzenie do doboru i testowania parametrów akustycznych aparatów słuchowych – 8 szt., urządzenie do programowania aparatów słuchowych – 8 szt., urządzenie do audiometrii wzmacnianej bodźcami wzrokowymi – 16 szt., wziernik pośredni – 60 szt., laser diodowy – 7 szt., pompy insulinowe, oraz zakupy w ramach prowadzonych przez nas programów medycznych i pomocy indywidualnej.

10. FINAŁ WOŚP - 13.01.2002 r.

Temat przewodni: Ratowanie dzieci z wadami wrodzonymi.
Zebrana kwota:  6 848 998,85 USD
Zakupiono: 15 samochodów użytkowo-osobowych typu mini van, 31 ruchomych stanowisk zabiegowych dla noworodków kupionych od firmy DRAGER, 15 prostych respiratorów noworodkowych od firmy DRAGER, 6 respiratorów noworodkowych z możliwością HFV od firmy DUTCHMED, 24 respiratory noworodkowe z możliwością HFV od firmy DRAGER, 17 aparatów do od firmy PROMED, 32 inkubatory otwarte z fototerapią od firmy DRAGER, 47 monitorów inwazyjnych od firmy PHILIPS, 13 monitorów nieinwazyjnych od firmy PHILIPS, 30 pulsoksymetrów od firmy TYCO, 100 pomp strzykawkowych od firmy DUTCHMED, 105 pomp strzykawkowych od firmy DRAGER, 76 pomp objętościowych od firmy AESCULAP-CHIFA, 4 rentgeny z ramieniem C od firmy TIMKO, 6 diatermii od firmy ERBE, 3 stanowiska do tlenku azotu od firmy DUTCHMED, 3 inkubatory transportowe od firmy AxMediTec, 13 lamp operacyjnych oraz dwa światła czołowe od firmy ERBE, 45 ssaków elektrycznych od firmy ERES Medical, 15 wodnych materacyków grzewczych od firmy AxMediTec, pompy insulinowe.

11. FINAŁ WOŚP - 12.01.2003 r.

Temat przewodni: Zakup sprzętu dla dzieci i niemowląt.
Zebrana kwota:  7 695 614,16 USD
Zakupiono: wagi niemowlęce – 100 szt., wagi dziecięce ze wzrostomierzem – 111 szt., łóżeczka niemowlęce – 250 szt., łóżeczka dziecięce – 52 szt., pulsoksymetry – 213 szt., pompy strzykawkowe – 609 szt., pompy do żywienia pozajelitowego/dojelitowego – 69 szt., ssaki elektryczne – 150 szt., inhalatory – 200 szt., monitory nieinwazyjne Philips – 315 szt., inkubatory Dutchmed – 45 szt., glukometry Johnson&Johnson – 300 szt., aparaty USG Philips – 12 szt., wyposażenie pracowni endoskopowych – Olympus, 6 torów wizyjnych z gastroskopem, 9 videogastroskopów pediatrycznych, 2 videogastroskopy noworodkowe, 5 videokolonoskopów pediatrycznych, 4 gastroskopy optyczne pediatryczne, 3 kolonoskopy pediatryczne, myjnie endoskopowe Olympus – 5 szt. min ETD, myjnie endoskopowe Olympus – 3 szt. ETD-3, dliatermie endoskopowe Erbe – 2 szt., pH-metry Synecpol – 10 szt., bronchofiberoskopy Medim – 5 kpl., aparaty EKG Aspel – 100 szt., holtery RR Aspel – 30 szt., holtery EKG Ado-Med – 8 szt., pompy insulinowe.

13. FINAŁ WOŚP - 09.01.2005 r.

Temat przewodni: Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii.
Zebrana kwota: 9 864 292,87 USD
Zakupiono: aparaty USG – 20 szt. – Philips, kardiotokografy – 26 szt. – Philips, inkubatory zamknięte do opieki podstawowej – 109 szt. – Dutchmed, inkubatory zamknięte do opieki intensywnej – 29 szt. – GE MS Polska, inkubatory otwarte – 14 szt. – Dräger, stanowiska do resuscytacji – 22 szt. – Dutchmed, pompy insulinowe.

14. FINAŁ WOŚP - 08.01.2006 r.

Temat przewodni: Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz nauka pierwszej pomocy.
Zebrana kwota: 9 660 691,00 USD
Zakupiono: 120 defibrylatorów AED – 13.01.2006 w ramach RUR, kamera wziernikowa – 3 szt., urządzenie do lokalizacji zasypanych żyjących osób – 4 szt., pojazd czterokołowy z przyczepą – 2 szt., systemy stabilizacji elementów i konstrukcji budowlanych – zestaw lekki, systemy stabilizacji elementów i konstrukcji budowlanych – zestaw ciężki, ratowniczy zestaw hydrauliczny, zestaw ratowniczych siłowników hydraulicznych, ciężki zestaw ratowniczych siłowników hydraulicznych, zespół oświetleniowy – 5 zestawów, spalinowa piła łańcuchowa do betonu, elektryczny udarowy młot wyburzeniowy, zestaw GPS – 5 zestawów, zestaw PSP R1 – 5 zestawów, osobiste pompy insulinowe Medtronic – 200 szt., osobiste pompy insulinowe Roche – 200 szt., osobiste pompy insulinowe Akme – 100 szt., aparaty RTG z ramieniem C SIEMENS – 13 szt., aparaty RTG przyłóżkowe PHILIPS – 4 szt., stoły operacyjne – ortopedyczne MEDEN – 11 szt., napęd ortopedyczny uniwersalny AESKULAP – 18, napęd ortopedyczny wersja rozszerzona STRYKER – 1, mikronapęd ortopedyczny SYNTHES – 1, instrumentarium do prętów śródszpikowych SYNTHES – 13 szt., zestaw stabilizatorów zewnętrznych STRYKER – 22 szt., dermatomy COMESA – 16 szt., łóżka ortopedyczno-wyciągowe FAMED ŻYWIEC – 70 szt., pompy insulinowe.

15. FINAŁ WOŚP - 14.01.2007 r.

Temat przewodni: Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz nauka pierwszej pomocy.
Zebrana kwota: 9 349 814,65  USD
Zakupiono: osobiste pompy insulinowe Medtronic – 150 szt., osobiste pompy insulinowe Akme – 150 szt., osobiste pompy insulinowe Roche – 100 szt., Aparat USG do diagnostyki ortopedycznej dzieci od firmy KOSMED – 14 szt., Chirurgiczny ssak elektryczny dla dzieci od firmy OGARIT – 18 szt., Pompa jednostrzykawkowa od firmy DRÄGER – 190 szt., Pompa objętościowa od firmy DUTCHMED – 43 szt., Wózek do transportu dzieci od firmy STRYKER – 14 szt., Pulsoksymetr do monitorowania dzieci od firmy DIAGNOS – 38 szt., Kardiomonitor do monitorowania parametrów życiowych dzieci od firmy PHILIPS – 82 szt., Aparat do znieczulenia ogólnego dzieci firmy od GE MEDICAL SYSTEMS – 11 szt., pompy insulinowe – 46. 

Przeczytaj też:  Ciąża - jak powiedzieć o niej rodzicom?
16. FINAŁ WOŚP - 13.01.2008 r.

Temat przewodni: Dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi.
Zebrana kwota: 13 883 627,135  USD
Zakupiono: kardiomonitory – 12 szt., rtg jezdny – 1 szt., 20 ssaków oper. i 13 inhalatorów ultradźwiękowe, aparat usg – 1 szt., pulsoksymetry – 13 szt., mikroskopy operacyjne – 7 szt., nasofiberoskopy – 51 szt., narzędzia do mikrochirurgii krtanii – 4 kpl.,  videostroboskopy – 5 szt., rhinomanometry – 9 szt., zestaw do endoskopowych operacji nosa i zatok – 22 zest., zestaw endoskopów sztywnych – 24 szt., zestaw narzędzi do mikrochirurgii ucha – 4 zest., wiertarki uszne – 9 szt., 2 respiratory, 6 aparatów do znieczulania, polisomnograf – 1 szt., 3 lupy operacyjne , komora laminarna.

17. FINAŁ WOŚP - 11.01.2009 r.

Temat przewodni: Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci.
Zebrana kwota: 11 011 771,01  USD 
Zakupiono: 10 ssaków, 10 pomp strzykawkowych, 3 respiratory, sprzęt rehabilitacyjny, 5 koncentratorów tlenu, 80 aparatów USG, 7 aparatów RTG.

18. FINAŁ WOŚP - 10.01.2010 r.

Temat przewodni: Dla dzieci z chorobami onkologicznymi – na doposażenie klinik onkologicznych w sprzęt wysokospecjalistyczny.
Zebrana kwota: 14 090 521,06  USD 
Zakupiono: 3 aparaty do znieczulania, system laserowy, mikrotom, 6 tomografów komputerowych, kolonoskop, bronchoskop, aparaty do znieczulania dla pracowni MRI, 4 cytometry przepływowe, 2 neuronawigacje, dwugłowicowa kamera SPECT, 2 kardiomonitory, 32 pompy infuzyjne, 12 pulsoksymetrów, 27 pomp infuzyjnych,  hybrydyzator, łaźnia wodna, aparat do badań immunohistopatologicznych.

19. FINAŁ WOŚP - 09.01.2011 r.

Temat przewodni: Zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.  
Zebrana kwota: 47 248 415,05 PLN 
Zakupiono: cytometr przepływowy, 100 pomp strzykawkowych, 40 aparatów do pomiaru ciśnienia, 32 aparaty do ciągłych metod leczenia nerkozastępczego CRRT, 13 aparatów USG do identyfikacji naczyń, 17 aparatów USG nefrologicznych, 16 łóżek-wag i 7 foteli, 61 kardiomonitorów, 30 aparatów do hemodializ, 8 stacji uzdatniania wody, 13 zestawów do ureterorenoskopii, 50 rejestratorów ABMP i 21 rejestratorów, 16 aparatów USG urologicznych, 19 torów wizyjnych, 21 cystometrów i 24 uroflowmetrów, 100 cystoskopów i 22 resektoskopów, 8 zestawów laparoskopowych, zestaw endourologiczny, 10 diatermii, 7 aparatów USG, 4 aparaty CRRT, analizator parametrów krytycznych, 3 aparaty SphygmoCor, 5 pistoletów do biopsji, aparat MARS.

20. FINAŁ WOŚP - 09.01.2012 r.

Temat przewodni: “Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.”
Zebrana kwota: 50 638 801,30 PLN 
Zakupiono: brak danych

21. FINAŁ WOŚP - 13.01.2013 r.

Temat przewodni: Ratowanie życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.
Zebrana kwota: 50 657 747,68 PLN
Zakupiono: aparaty USG, kardiomonitory, fotele kąpielowe, podnośniki, densytometry, łóżka, spirometry, aparaty EKG, holtery EKG, holtery ciśnienia, spirometry, przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, ssaki, inhalatory, pompy strzykawkowe, rotory, wagi, pionizatory, aparaty USG , pompy strzykawkowe, sprzęt rehabilitacyjny, aparaty Infant Flow i ruchome stanowiska do nieinwazyjnego wspomagania noworodków, lampy do fototerapii, inkubatory zamknięte, stanowiska do resuscytacji, bilirubinometry, monitory przezskórne, oksymetr tkankowy, lampy do fototerapii, inkubatory zamknięte, stanowiska do resuscytacji.

22. FINAŁ WOŚP - 12.01.2014 r.

Temat przewodni: Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.
Zebrana kwota: 52 448 765,49 PLN
Zakupiono: brak szczegółowych danych

23. FINAŁ WOŚP - 11.01.2015 r.

Temat przewodni: „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”.
Zebrana kwota: 53 109 702,83 PLN
Zakupiono: brak szczegółowych danych

24. FINAŁ WOŚP - 10.01.2016 r.

Temat przewodni: Zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. 
Zebrana kwota: 72 696 501,53 PLN
Zakupiono: brak szczegółowych danych

25. FINAŁ WOŚP - 15.01.2017 r.

Temat przewodni: Ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz  zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. 
Zebrana kwota: 105 570 801,49 PLN
Zakupiono: brak szczegółowych danych

26. FINAŁ WOŚP - 14.01.2018 r.

Temat przewodni: Wyrównanie szans w leczeniu noworodków.
Zebrana kwota: 126 373 804,34 PLN
Zakupiono: brak szczegółowych danych

27. FINAŁ WOŚP - 13.01.2019 r.

Temat przewodni: Pomaganie jest dziecinnie proste.
Zebrana kwota: 175 938 717,56 PLN
Zakupiono: brak szczegółowych danych

28. FINAŁ WOŚP - 12.01.2020 r.

Materiał źródłowy: https://www.wosp.org.pl/

Udostępnij ten artykuł:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

Najchętniej czytane

Bądź zawsze na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter

Piszemy raz w miesiącu. Nie wysyłamy spamu.